Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BIELIKOVÁ Mária,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ČELLÁROVÁ Eva,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
CHEBEN Pavel,
Národná výskumná rada, Kanada
CVRČKOVÁ Fatima,
Karlova univerzita, Česká republika
DADO Milan,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DE ROSSI Danilo Emilio,
Univerzita v Pisa, Talianska republika
DELINA Radoslav,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FRIČOVÁ Dominika,
Mayo Clinic, Spojené štáty americké
FTÁČNIKOVÁ Soňa,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
IVANČÁKOVÁ Juliana,
Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
JANKECH Andrej,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
JOHN Jan,
České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
KOLENOVÁ Alexandra,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter,
ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera,
Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
NEYENS Gerda,
KU Leuven, Belgické kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
ŠAJGALÍK Pavol,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠEBESTA Marek,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
TARKOWSKI Petr,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz