Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BARTOŠOVIČ Marek,
Karolinska inštitút, Švédske kráľovstvo
CVRČKOVÁ Fatima,
Karlova univerzita, Česká republika
ČELLÁROVÁ Eva,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DADO Milan,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DELINA Radoslav,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FEIREISL Eduard,
Česká akadémia vied, Česká republika
FTÁČNIKOVÁ Soňa,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
GALUSEK Dušan,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
GARRETT Paul,
Univerzita Guelph, Kanada
HERZBERG Rolf-Dieter,
Univerzita Liverpool, Spojené kráľovstvo
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
JASZCZAK Agnieszka,
Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne, Poľská republika
JOHN Jan,
České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
JULIN Rauno,
Univerzita Jyvaskyla, Fínska republika
KOLENOVÁ Alena,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOPÁČIK Alojz,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter,
ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera,
Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
MOKRÝ Michal,
UMC Utrecht, Holandské kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
SCHWENDT Marek,
Floridská univerzita, Spojené štáty americké
SLEZÁKOVÁ Róberta,
Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
SMITH Miranda,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
STANO Matej,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠAJGALÍK Pavol,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠÁLKA Jaroslav,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
ŠIMKO Milan,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
TARKOWSKI Petr,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
VINAŘ Tomáš,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika