Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
na Slovensku
Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
na Slovensku
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BARTOŠOVIČ Marek,
Karolinska inštitút, Švédske kráľovstvo
BRESTIČ Marián,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
CVRČKOVÁ Fatima,
Karlova univerzita, Česká republika
DADO Milan,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FELDMANN Rodney,
Kentská štátna univerzita, Spojené štáty americké
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
JOHN Jan,
České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
KLOUČEK Petr,
Česká zemědelská univerzita v Praze, Česká republika
KOLENOVÁ Alexandra,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOLLÁR Peter,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
KUTÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Ervin,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
SMITH Miranda,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
STANKO Štefan,
Slovenská technická univerzita, Slovenská republika
ŠÁLKA Jaroslav,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
ŠEBESTA Marek,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
ŠEVČOVIČ Daniel,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
ŠURÁNEK Matej,
Študenstká rady vysoklých škôl, Slovenská republika
TARKOWSKI Petr,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
ZAJAC Jozef,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika