Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
na Slovensku
Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
na Slovensku
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania