Archív

Hodnotitelia

BALAZSI Csaba , Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich , Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BIELIKOVÁ Mária , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ČELLÁROVÁ Eva , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
CHEBEN Pavel , Národná výskumná rada, Kanada
CVRČKOVÁ Fatima , Karlova univerzita, Česká republika
DADO Milan , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DE ROSSI Danilo Emilio , Univerzita v Pisa, Talianska republika
DELINA Radoslav , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus , CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FRIČOVÁ Dominika , Mayo Clinic, Spojené štáty americké
FTÁČNIKOVÁ Soňa , Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
IVANČÁKOVÁ Juliana , Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
JANKECH Andrej , Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
JOHN Jan , České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
KOLENOVÁ Alexandra , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter , ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera , Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana , Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav , Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert , HighChem, Slovenská republika
NEYENS Gerda , KU Leuven, Belgické kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena , Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
ŠAJGALÍK Pavol , Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠEBESTA Marek , CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
TARKOWSKI Petr , Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin , Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz