Archív

Hodnotitelia

BALAZSI Csaba , Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich , Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BARTOŠOVIČ Marek , Karolinska inštitút, Švédske kráľovstvo
CVRČKOVÁ Fatima , Karlova univerzita, Česká republika
ČELLÁROVÁ Eva , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DADO Milan , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DELINA Radoslav , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus , CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FEIREISL Eduard , Česká akadémia vied, Česká republika
FTÁČNIKOVÁ Soňa , Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
GALUSEK Dušan , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
GARRETT Paul , Univerzita Guelph, Kanada
HERZBERG Rolf-Dieter , Univerzita Liverpool, Spojené kráľovstvo
ILAVSKÁ Jana , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
JASZCZAK Agnieszka , Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne, Poľská republika
JOHN Jan , České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
JULIN Rauno , Univerzita Jyvaskyla, Fínska republika
KOLENOVÁ Alena , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOPÁČIK Alojz , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter , ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera , Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana , Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav , Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert , HighChem, Slovenská republika
MOKRÝ Michal , UMC Utrecht, Holandské kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena , Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
SCHWENDT Marek , Floridská univerzita, Spojené štáty americké
SLEZÁKOVÁ Róberta , Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
SMITH Miranda , Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
STANO Matej , Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠAJGALÍK Pavol , Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠÁLKA Jaroslav , Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
ŠIMKO Milan , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
TARKOWSKI Petr , Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin , Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
VINAŘ Tomáš , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika